Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

 

Støtteforeningen for Fynslund Boldklub,

Foreningen Fynslund Hallen og Fynslund Boldklub

indkalder til 3 x generalforsamlinger

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00

i Fynslund Hallen

 

-------------------------------------------------------------------------

 

STØTTEFORENINGEN FOR FB:

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

FYNSLUND HALLEN:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og skriftfører

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendels

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

Forslag der af medlemmer ønskes behandlet

på generalforsamlingen, skal være indgivet til

bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

           --- Pause ---

 

FYNSLUND BOLDKLUB:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formandens beretning/er

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse og udvalg

   a. Valg af bestyrelsen i henhold til § 7-1

   b. Valg af udvalg i henhold til § 7-2

   c. Valg af suppleanter i henhold til § 7

6. Valg af revisorer

7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden

for FB i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.

 

 

På foreningernes vegne

Fynslund Boldklub

Vel mødt!

Copyright © 2020 Fynslundhallen. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.
Design by Joomla 1.6 templates